Inleiding

Om ervoor te zorgen dat de computers en het netwerk goed blijven werken zijn er regels voor gebruik nodig. Gebruikers zijn zich er vaak niet van bewust dat het werken met een computer thuis anders is dan het werken met een computer die deel uitmaakt van een bedrijfsnetwerk. Onschuldig lijkende handelingen kunnen de werking van het netwerk negatief beinvloeden met vervelende gevolgen voor alle medewerkers.
Onder de knop "Afspraken binnen de ICT-omgeving" zijn de regels te vinden die in acht genomen moeten worden bij het gebruik van hardware, software, het netwerk en e-mail.
Deze regels worden uitgebreid behandeld in dit deel van het ICT-handboek en dient iedereen te kennen. Zij gelden voor iedere medewerker van ZIMIHC huis voor amateurkunst.