Inleiding

Onder de knop "Formulieren" vind je diverse formulieren waarmee je een aanvraag kunt doen bij de afdeling ICT voor bijv. nieuwe hardware, een softwarepakket of het melden van een storing of een helpdesk-vraag.

Hardware en software moeten altijd worden aangevraagd door de locatiecoordinator bij de afdeling ICT. De afdeling ICT zal de aanvraag in overleg met de betreffende aanvrager beoordelen op geschiktheid en noodzakelijkheid.  De afdeling ICT kan beoordelen of de gewenste hardware of software voldoet aan de specificaties benodigd voor het goed functioneren van de hardware binnen het netwerk. De afdeling ICT zal er zorg voor dragen dat er (indien mogelijk) voor de gebruiker een passende oplossing wordt gevonden. Ook aanvullende hardware dient via de afdeling ICT besteld te worden.

Verder zijn er formulieren om een nieuwe medewerker, stagiaire of vrijwilliger aan te melden.
LET OP:  Een nieuwe medewerker dient tenminste 5 werkdagen voor indiensttreding te worden aangemeld bij de afdeling ICT door de locatieco÷rdinator. Is de aanmelding niet op tijd ingediend dan bestaat de kans dat de nieuwe medewerker geen account en e-mailadres heeft op de datum van indiensttreding en dus niet kan werken.
Het aanmelden van een nieuwe medewerker door bijv. een leidingegevende loopt altijd via de locatiecoordinator.
De locatiecoordinator moet na akkoord, dit formulier doorsturen naar de afdeling ICT, automatisering@zimihc.nl

De locatiecoordinator is verantwoordelijk voor het naleven van de regels door medewerkers, vrijwilligers en stagiaires die zijn opgesteld in dit Handboek.

Een medewerker kan ook een aanvraag indienen voor bijv. een softwareprogramma of hardware.
Deze aanvraag wordt gedaan bij de locatiecoordinator. De locatiecoordinator kan na akkoord dit formulier doorsturen naar de afdeling ICT, automatisering@zimihc.nl