Categorie 1:

Omschrijving/verantwoordelijkheden

Opdrachten met weinig verantwoordelijkheid, die overzichtelijk zijn.
Binnen categorie 1 zijn verschillende ‘eenvoudige’ opdrachten terug te vinden.
Kenmerken van opdrachten van niveau 1 zijn:

-          De opdracht is eenvoudig en van zeer korte duur (max. 1 dag –  1 week)

-          De opdrachtnemer draagt weinig verantwoordelijkheid. Met uitzondering van opdrachten voor theatertechnici.

Voorbeelden Categorie 1

Voorbeelden van opdrachten die in categorie 1 vallen zijn:

-          Productiewerk, sjouwen/opbouwen tijdens een project

-          Schoonmaken

-          Fotograaf

Waar moet de zzp'er aan voldoen?

-          De zzp’er moet in het bezit zijn van een geldige VAR en dient deze aan te leveren vóór het begin van zijn opdracht. Dit is voorwaarde om ingediende rekeningen te betalen.

-          De zzp’er moet het veiligheidsdocument lezen en ondertekenen (indien van toepassing).

Richtprijs
Dit overzicht is op te vragen bij de medewerker P&O, Marjon van Laarhoven m.vanlaarhoven@zimihc.nl .
Procedure Categorie 1:
Stap 1: Aanvraagformulier zzp'er

-          Invullen "Aanvraagformulier zzp’er" (\02-ZIMIHC algemeen\Personeelszaken\ZZP\2015.Beleid en procedures)

-          Nadat alle vragen ingevuld zijn, het formulier mailen naar Personeelszaken, Marjon van Laarhoven.

-          Na goedkeuring van Personeelszaken kan er, in overleg, een zzp’er gekozen worden die over de vaardigheden beschikt die nodig zijn voor de opdracht.   

Stap 2: Overeenkomst van Opdracht

Deze stap kan pas uitgevoerd worden na goedkeuring van de aanvraag door Personeelszaken. Na het selecteren van de geschikte zzp’er kan er over gegaan worden tot het opstellen van een ‘Overeenkomst van opdracht’. (Op te vragen bij P&O, Marjon van Laarhoven)
In het document ‘toelichting Overeenkomst’ is een uitleg van de verschillende artikelen terug te vinden.

Stap 3: Afspraken

In het document Overeenkomst van opdracht categorie 1, staan nog geen afspraken vermeld. Dit dient nog door de inlener toegevoegd te worden. In de overeenkomst moeten de volgende onderdelen nog toegevoegd worden:

-          Gemaakte afspraken (Wat is het eindresultaat? Wat wordt er verwacht?, staat ook al vermeld op het ‘aanvraagformulier zzp’er’, dit kan als basis worden gebruikt.)

-          De afgesproken prijs, welk bedrag ontvangt de zzp’er?

-          De dag en duur van de opdracht.

Stap 4: Ondertekenen Overeenkomst

De overeenkomst van opdracht wordt gecontroleerd door Personeelszaken, deze controleert of de (prijs)afspraken overeenkomen met het aanvraagformulier en zorgt voor ondertekening door de directeur, Appie Alferink. Wanneer de opdracht ondertekend wordt en de prijs overeenkomt met het ‘aanvraagformulier zzp’er’, kan er van het aanvraagformulier een kopie aan de afdeling Administratie gegeven worden. Zij kan dan waarborgen dat de zzp’er niet meer factureert en de betaling eventueel stopzetten als het afgesproken bedrag is bereikt.

Stap 5: Beoordeling

Na afronding van de opdracht volgt de beoordeling. In het document "beoordeling Categorie 1", is een standaard format voor het beoordelen van opdrachten die onder categorie 1 vallen terug te vinden. Met behulp van dit document kan er eenvoudig geëvalueerd worden. Doordat de beoordeling volgens een vaste vragenlijst plaatsvindt, kan er in de toekomst een vergelijking gemaakt worden tussen de verschillende zzp’ers en kun je makkelijk zien welke zzp’er geschikt is voor welke opdracht. 

Vul het webformulier in of mail de ingevulde beoordeling naar de afdeling Personeelszaken.

Locatie bestanden: \02-ZIMIHC algemeen\Personeelszaken\ZZP\2015.Beleid en procedures