Categorie Techniek:

De zzper is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het afgesproken technisch plan en wordt per dagdeel ingehuurd.

Omschrijving/verantwoordelijkheden

Eigen verantwoordelijkheid binnen de afgesproken inhoudelijke kaders.

Voorbeelden Categorie Techniek

-          Zaaltechnicus

-          Dagtechniek bij project/evenement.

Waar moet de zzp'er aan voldoen?

-          De zzper moet in het bezit zijn van een geldige VAR, en dient deze aan te leveren vr het begin van zijn opdracht. Een geldige VAR is voorwaarde om tot uitbetaling over te gaan.   

-          De zzper dient de veiligheids- en/of huisregels gelezen en ondertekend te hebben (\02-ZIMIHC algemeen\Personeelszaken\ZZP\2015.Beleid en procedures).

-          Pas na volledige afronding van de opdracht vindt de laatste betaling plaats. Bij deze afronding hoort ook het evaluatiegesprek.

Richtprijs

Het overzicht is op te vragen bij de medewerker P&O Marjon van Laarhoven.

Facturering wordt geaccordeerd door Peter Engel, Hoofd techniek, en gaat vervolgens naar de afdeling Administratie.

Procedure Categorie Techniek:
Stap 1:

Inlener techniek maakt afspraken met de zzper uit de zzp-pool van ZIMIHC.   

Stap 2:

Inlener bevestigt deze afspraken per mail aan de zzper en cc naar Personeelszaken ter documentatie. (In deze mail staan de dag, duur, omschrijving opdracht, en prijs).
Overeenkomst van Opdracht (op te vragen bij de afdeling P&O).

Waar moet de zzp'er aan voldoen?

-          VAR inleveren (minimaal n keer per jaar, Personeelszaken controleert of de VAR aansluit op de werkzaamheden)

-          Veiligheidsinstructies/huisregels lezen en ondertekenen (minimaal n keer per jaar, ondertekende document wordt bewaard door Personeelszaken.)

-          Zzper dient verzekerd te zijn. Bij het ondertekenen van de huisregels zal ook een regel worden toegevoegd over verzekeringen. (Personeelszaken is hoofdverantwoordelijk)