Waarom een handboek?

ZIMIHC treed met ingang van 1 januari 2013 met één gezicht naar buiten. Alle medewerkers communiceren op dezelfde manier hun activiteiten of projecten naar derden. Ook de drie locaties gebruiken vanaf dat moment dezelfde huisstijl.

Om het gezicht van ZIMIHC zo consistent mogelijk te maken is dit handboek gemaakt. Hierin staat van welke media ZIMIHC gebruik maakt en op welke manier.

Het handboek leidt tot een maximale herkenbaarheid en profilering van ZIMIHC op locaties, bij projecten, presentaties etc. De uitgedragen werkwijze zorgt voor een beheersbare en goed inzichtelijke omvang van de kosten voor vormgeving en communicatie.

Het handboek vormt de basis voor alle activiteiten op gebied van communicatie, public relations en marketing.

Wat staat er in?

Het handboek geeft inzicht in de visie van ZIMIHC op communicatie en de bedrijfsidentiteit.

Het handboek bevat vaste afspraken, standaard processen en formats die voor iedereen binnen ZIMIHC gemakkelijk te hanteren zijn. Deze worden door iedereen zonder uitzondering gehanteerd.

Het handboek beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van medewerkers en andere betrokken partijen.

Voor wie is het?

Het handboek is bedoeld voor alle medewerkers van ZIMIHC. Het maakt dan ook deel uit van de inwerkprocedure van alle nieuwe medewerkers, stagiaires en vrijwilligers.