Huisstijl

ZIMIHC werkt met een huisstijl voor alle locaties, activiteiten, diensten, website en projecten.
Voor het correct toepassen van de huisstijl en de afspraken rondom communicatie zijn in dit handbook de taken en verantwoordelijkheden vastgelegd.
In dit hoofdstuk worden de regels voor het toepassen van de huisstijl van ZIMIHC uitgelegd.

ZIMIHC werkt waar mogelijk met De Ruimte Ontwerpers. Zij hebben ook de huisstijl in 2012 ontworpen. De vastgelegde grids kunnen ook door andere ontwerpers/ddp-ers worden toegepast. De grids zijn opvraagbaar bij De Ruimte Ontwerpers.

Afwijken van de huisstijl

Projecten

Projecten zijn tijdelijke activiteiten van ZIMIHC. De duur is bijvoorbeeld 1 dag of 2 jaar. Bij projecten kan, in nauw overleg met de directeur, worden afgeweken van de huisstijl van ZIMIHC. Wel zullen alle projecten op een of andere manier het logo van ZIMIHC moeten voeren. Zie hiervoor de paragraaf over samenwerking met derden als richtlijn.

Stichtingen gelieerd aan ZIMIHC

ZIMIHC verleent onderdak aan diverse stichtingen. Deze stichtingen maken bijvoorbeeld gebruik van het bedrijfsbureau van ZIMIHC voor administratie, p&o en andere zaken. De stichtingen gebruiken ZIMIHC als kantoorlocatie en als postadres. De directeur van ZIMIHC is als bestuurslid of adviseur bij deze stichtingen betrokken.

De doelstellingen van deze stichtingen zijn veelal zijdelings gelinkt aan ZIMIHC. Daarom zijn zij gebaat bij een eigen huisstijl. Met de directeur van ZIMIHC overleggen zij op welke manier zij hun communicatiestrategie en huisstijl inrichten. En hoe zij daarin wel of niet gebruik maken van de huisstijl van ZIMIHC.