Wie doet wat...

Algemeen

De directeur van ZIMIHC is eindverantwoordelijk over alle communicatie.
Contactgegevens:
Appie Alferink, a.alferink@zimihc.nl / 06-5498 7346

De co÷rdinatoren zorgen voor alle communicatie op en rond de locatie of projecten en voor de activiteiten die op de locatie plaatsvinden. Het handboek geeft hiervoor richtlijnen en aanwijzingen.
De co÷rdinatoren zijn ook verantwoordelijk voor strategie en financiŰn als het om communicatie gaat.
De co÷rdinatoren hebben ondersteuning van vrijwilligers voor het uitvoeren van de communicatie.
Contactgegevens:
ZIMIHC theater Wittevrouwen: Erik de Jong, e.dejong@zimihc.nl / 06-4620 1180
ZIMIHC theater Zuilen: Marion Haverkamp, m.haverkamp@zimihc.nl / 06-5477 4441
ZIMIHC theater Stefanus: Linn den Hollander, l.denhollander@zimihc.nl / 06-11882480

Het ontwerpbureau maakt de flyers, posters, folders en andere uitingen volgens het vooraf vastgelegde stramien. Bij hen kun je ook terecht voor vragen of advies over drukwerk of website.
Contactgegevens:
De Ruimte Ontwerpers:
Albert Hennipman (advies en ontwerpen)/ albert@de-ruimte-ontwerpers.nl / 06 110 03 628


Marlies Peeters (ontwerpen)/ marlies@de-ruimte-ontwerpers.nl / 030 23 69 419


Robbert Slotman (website) / 06 2084 8963 / robbert@de-ruimte-ontwerpers.nl