Middelen & Kanalen

Algemene middelen

Voor de communicatie zijn verschillende middelen en kanalen beschikbaar. Deze worden in dit hoofdstuk beschreven en toegelicht.
Kijk hiervoor in het menu.

Voor alle medewerkers geldt dat ze verantwoordelijk zijn voor een aangename kennismaking van onze gasten of klanten met ZIMIHC of een prettig verblijfvoor onze gasten of klanten op de locaties. Kernwoorden in communicatie bij ZIMIHC zijn gastvrijheid en hulpvaardigheid. Van alle medewerkers wordt dan ook een dienstverlenende instelling verwacht.

Iets nieuws of anders?

Wil je een ander (nieuw) kanaal of middel gebruiken, overleg dit dan met je leidinggevende. In overleg met de directeur kan dan bekeken worden wat de nieuwe richtlijn voor dit kanaal of middel wordt. Dan wordt dit ook opgenomen in het handboek.