Foto & Archief

Beeldmateriaal, persoonsbescherming

Het is mogelijk dat er tijdens activiteiten die verbonden zijn met St. Stichting ZIMIHC huis voor amateurkunst foto’s of video’s geproduceerd worden. Een deel van deze foto’s of video’s zal gebruikt worden voor publicitaire doeleinden. Het verspreiden, publiceren of op andere wijze openbaar maken van deze media is in verband met de privacy van de persoon of personen die herkenbaar zijn op deze media aan regels gebonden.

 

In het algemeen geldt dat publicatie van persoonsgegevens, foto’s of video’s waarop iemand herkenbaar is niet is toegestaan als iemand daar schade van kan ondervinden. In de wet staat letterlijk “Openbaarmaking van foto’s waarop personen herkenbaar in beeld komen, is niet geoorloofd indien de geportretteerde een redelijk belang heeft zich tegen de openbaarmaking te verzetten.”
Mede hierom is het van groot belang dat er voor openbaarmaking van media goed gekeken wordt naar de inhoud en de gevoeligheid van de openbaar te maken media. Ook is het de plicht van ZIMIHC om in gevallen waarbij klachten over openbaar gemaakte media optreden, deze direct en zorgvuldig te behandelen.